Home / Walid e Mohtaram ka Hajj

Walid e Mohtaram ka Hajj

Is Hajj Ke Safar Me Hazrat Mufti Sahab Ke Walid Sahab Ne Apni Aulad Ke Liye Khub Dua o Ka Ahtimam Kiya, Un Dua O Mese Ek Dua Jo baitullah Sharif Ke Saye Me Ki Woh Yeh Thi Ke

Ya Allah Meri Tamam Aulad Ko Hajj Ki Sa’adat Nasib Farma

In Ki Dua Alhamdulillah Qubul Huyi Aur Tamam Aulad Ko Hajj Ki Taufik Huyi, Haala Ke Jis Waqt Dua Ki Gayi Thi Us Waqt Unki Maali Haalat Ke Eatebar Se Door Door Ka Tasavvur Bhi Nahin Kiya Jaa Sakta Tha Ke Aulad Me Se Koi Hajj Ka Safar Kar Sake, Lekin Hajj Ka Safar Bande Ki Dast o Baazu Aur Tadbiro Ka Nahin Hota Balke Taufik E Khudawandi Ka Hota Hai.