Home / Tag Archives: Gair Muslim

Tag Archives: Gair Muslim

DIWALI AUR NAYE SAAL KI MUBARAK BAADI DENE KA HUKM AUR JAIZ SHAKAL 1146

Suwal: Diwali ki mubarak baadi Dena jaiz nahin to mere Hindu bhaiyon ki company me job karta hun to unko kaise wish karun? unko mubarak baadi na de to unko bura lagta hai mufti sahab koi jaiz surat ho to rahnumayi farmane ki darkhast. JAWAB:  Mubarak baadi dena na jaiz …

Read More »