Home / WAALID E MOHTARAM

WAALID E MOHTARAM

Hazrat Mufti Saahab Ke Walid Saahab Ka Naam Muhammad Tha. Aalim Nahi the Magar Rozah Namaz Aur Tahajjud Ke Paband, Ek Dindar Insan the. Shaikhul Islam Hazrat Molana Husain Ahmed Madni R.H. Se Bait the Bachpan Me Khud Hazrat Mufti Sahab Ne Bhi Hazrat Madni R.h Ki Ziyarat Ki he. 

Hazrat Mufti Saahab Ke Walid Sahab Ko Fanne Hisab Aur Gujarati Zubaan Me Mahaarat Haasil Thi, Muta Addad(Alag Alag) Jagho Me School Me Tichar Ki Hesiyat Se khidmat Karte rahe, Aakhir Me Khaanpur Me Ladkiyo Ke School Me Maastar the, Muddate Khidmat Puri Hone Ke Bad Ritayard Ho Gaye.

Hazrat Mufti Saahab Ke Walid Sahab Tarbiyat Ke Mu’amalah Me Sakht the, Apne Bachcho Ki Tarbiyat Ka Yeh Haal tha Ke Sham Ke Khane Ke Waqt Sab Bachcho Ko Dastarkhwan Par Baithate the, Khana Nikalne Se Pehle Masnoon Dua e Aur Namaz Ka Tariqah Sunte fir Khana Nikalne Ka Hukm Farmate.

Hazrat Mufti Sahab Ke Walid Sahab Ki Tarbiyat Ki Wajah Se Bachpan Hi Se Hazrat Mufti Sahab Tahajjud Ke Aadi Ho Gaye the,Tarbiyat Ke Mu’amalah Me Sakht the,Hazrat Mufti Sahab Ki Tarbiyat Aur Deeni Zahan Banane Me Unki Sakhti Ke Ajeeb Qisse Hain.