Home / Tag Archives: udhar

Tag Archives: udhar

Quiz No 01 UDHAR JANVAR KI QURBANI

Quiz No 01 UDHAR JANVAR KI QURBANI UDHAR JANVAR KHARIDKAR QURBANI KARNA KAISA HE? 1⃣ JAIZ 2⃣ NA-JAIZ 3⃣ MAKROOH 4⃣HARAM SAHI JAWAB 1⃣ ✔ ………………………………… 📕 Muhaqqaq V Mudallal Masail-e-qurbani 📒 Hidaya: 3/21 📗Fatawa Shami: 7/52 📘 Fath-ul-Qadeer: 6/242   [29/08/2017]

Read More »