Quiz No 01 UDHAR JANVAR KI QURBANI

UDHAR JANVAR KHARIDKAR QURBANI KARNA KAISA HE?

1⃣ JAIZ
2⃣ NA-JAIZ
3⃣ MAKROOH
4⃣HARAM

SAHI JAWAB
1⃣ ✔
…………………………………

📕 Muhaqqaq V Mudallal Masail-e-qurbani
📒 Hidaya: 3/21
📗Fatawa Shami: 7/52
📘 Fath-ul-Qadeer: 6/242

 

[29/08/2017]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here