Home / Quiz No: 01 [29/08/2017] Udhar Janvar Ki Qurbani

Quiz No: 01 [29/08/2017] Udhar Janvar Ki Qurbani


UDHAR JANVAR KHARIDKAR QURBANI KARNA KAISA HE?

1⃣ JAIZ
2⃣ NA-JAIZ
3⃣ MAKROOH
4⃣HARAM

SAHI JAWAB
1⃣ ✔
…………………………………
📕 Muhaqqaq V Mudallal Masail-e-qurbani
📒 Hidaya: 3/21
📗Fatawa Shami: 7/52
📘 Fath-ul-Qadeer: 6/242

Group Me Add Hone Ke Liye:
Name / City
Send: +919737028129

Sahi Jawab Dene Wale Hazrat:

(1) Zakir Husain bharuch

(2) Abdul Hannan Baroda