Home PDF Book Gujarati

Gujarati

No posts to display

MOST COMMENTED

ગલતી સે ઇમામ સાહબ કે સાથ સલામ ફેર દિયા

સવાલ:  જીસ શખ્સ કી રકાત છુટ ગઇ હે, ઉસને ગલતી સે ઇમામ શાહબ કે સલામ ફેરને કે બાદ સલામ ફેર દિયા તો અબ વો શખ્સ...

HOT NEWS