Home PDF Book Gujarati

Gujarati

No posts to display

MOST COMMENTED

Galati Se Imam Sahab Ke Bad Salam Fer Diya

ANNIDA ISLAMIC QUIZ Suwal:  Jis Shakhs Ki Rakat Chhut Gai He, Usne Galati Se Imam Sahab Ke Salam Ferne Ke Bad Salam Fer Diya To Ab Wo Shakhs Kya Kare.? Jawab: Sajda-E-Sahw Kare. Lekin...

HOT NEWS