Nikah

આલીમે દિન સે શાદી કરને કે ફાયદે

આલીમે દિન સે શાદી કરને કે ફાયદે: આજકલ સ્કુલ મે થોડા બોહત પઢ લિખકર લડકીયોં કી તબિયત ઇસ તરહ હો જાતી હૈં કે અગર ઉનકે નિકાહ કે લિયે કોઈ આલીમ યા દાઢી વાલા દિનદાર લડકા પસંદ કિયા જાઅે તો વો...

MOST COMMENTED

મહર કિ શરઇ મીકદાર

સપ્ટેમ્બર ૧૫,૨૦૧૬  કમ સે કમ મહર: હન્ફિયા કે નઝદીક મહર કિ કમ સે કમ મિકદાર 10 દીરહમ હે, ઉસસે કમ મહર બાંધનાં મોોતબર નહિ, ઓર અગર...

Shadi Me Gift

Muslim Names

HOT NEWS