Home / Aqeede & Imaan / Dawat o Tabligh

Dawat o Tabligh

Tabligh Farz He Ya Mustahab? 1263

Tabligh Farz He Ya Mustahab

AAJ KA SAWAL Tabligh Farz He Ya Mustahab – Ek sahab tableegi jamat me jane ko farze ain farmate hain, aur hazrat thanvi rahmatullahi alayhi mandoob (mustahab) farmate hain. JAWAB:  حامدا و مصلیا و مسلما Asal yeh hai ke deen sikhna farz e ain hai, uski ek surat madaaris me padhna …

Read More »