Home / Ibadat / BOSIDAH (WEAR) QURAN AND KITAB KA HUKM

BOSIDAH (WEAR) QURAN AND KITAB KA HUKM

BOSIDAH WEAR QURAN AND KITAB KA HUKM

BOSIDAH WEAR QURAN AND KITAB KA HUKM

Wo Rasail (Magazines) Ya Kagazat Jinme Allah Taala Ka Name, Quran Shareef Ki Aayat & Ahadees E Rasool ﷺ Ho, Unko Patthar Se Bandhkar Darya Ya Naddi V Kunwe (Well) Me Ehteram Ke Sath Uski Gehrai Tak Pohncha Diya Jaye,

Ya Pak Kapde Me Lapetkar Qabarstan Wagerah Pak Jagah Me Dafan Kar Diya Jaye, Behtar He Ke Qabar Bagli Banaye Jaye,

Or Quran Ke Upar Chhat Ki Tarah Koi Chiz Rakhi Jaye Ya Is Tarah Rakha Jaye Ke Mitti Na Lag Sake.

Jaha Tak Hosake Ehteram Se Ye Kam Kiya Jaye.

BOSIDAH WEAR QURAN AND KITAB KA HUKM

والمصحف اذا صار بحال لا يقرأ فيه يدفن۔
(الدر المختار)
وفي الشامية : أي يجعل في خرقة طاهرة، و يدفن في محل غير ممتهن لا يوطأ، وفي الذخيرة : وينبغي ان يلحد له ولا يشق له، لانه يحتاج إلي اهالة التراب عليه، وفي ذلك نوع تحقير إلا إذا جعل فوقه سقفا بحيث لايصل التراب إليه فهو حسن أيضا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ولا بأس بأن تلقي في ماء جار كما هي أو تدفن وهو أحسن ۔(رد المحتار مع الدر : 1/177- كتاب الطهارة، سنن الغسل، ط-دار الفكر)

About admin

Check Also

Na Paaki Ki Halat Me Durood Sharif Padhna Kaisa He

Na-Paaki Ki Halat Me Durood Sharif Padhna Kaisa He

Na-Paaki Ki Halat Me Durood Sharif Padhna Kaisa He? Na-Paaki Ki Halat Me Mard Ya …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *