7 Chize Halal Janvar Ki Khana Mana He….

(1) Zakar: Jeans Janvar Ki Paishab Ki Jagah.

(2) Faraj: Ladies Janvar Ki Paishab Ki Jagah.

(3) Masana: Paishab Jama Hone Ki Jagah “Theli Or Naali”.

(4) Gadud: Haram Magz Jo Janvar Ke Pusht (Pith) Ki Janib Hota He.

(5) Khusytain: Paishab Ki Jagah Ke Gurde.

(6) Pitta: Kaleji Me Kadve Pani Se Bhari Hui Theli

(7) Behta Huwa Khun Bilkul Haram He.

 

Note: Baz Riwayat Me Kadwe Pitte Ko Makruhe Tanzihi Kaha He.

Baki Sab Chize Khana Jaiz He.

[Mustafad Az: Fatawa Rahimiyah: 10/75] [ Ahsanul Fatawa: 7/406]

Mufti Bande ilahi Qureshi Gandevi

[18/08/2017 JUM’AA]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here