સવાલ:
KFC, મેકડોનાલ્ડ, પિઝ્ઝા હટ કા ખાના ખા સકતે હે? ઉસકા ખાના હલાલ હે.?
જવાબ: 
મેકડોનાલ્ડ, પિઝ્ઝા હટ, ઔર KFC કે ખાને મે અગર હરામ યા ના-પાક
ચીઝ કિ મિલાવટ ના હો તો ખાને મે કોઈ હરજ નહીં, ઓર ગોસ્ત કે મામલે મેં જબ તક હલાલ હોને કા મૂકમ્મલ યકીન ના હો, નહિ ખાના ચાહીયે.
આજ કલ હોટલો મે ગોષત કો હલાલ બતાયા જાતા હૈ; લેકીન ઉસ પર ભરોસા નહી કિયા જા સકતા હે.
✍ મુફ્તી બંદે ઇલાહી કુરેશી ગણદેવી

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here