કુરાન કો અરબી કે અલાવા લેન્ગવેજ ( ભાષા) મે લિખના

સવાલ:

કુરાન- એ- કરીમ કો અરબી કે અલાવા લિખના ઓર પઢના કૈસા હૈ?

જવાબ:

કુરાન- અે- કરીમ કી આયત કો હિન્દી, ગુજરાતી, ઇંગ્લિશ યા કિસી ઝુબાન મે લિખનાં ચારો ઇમામ કે નઝદીક હરગીઝ જાઈઝ નહિ. કુરાન કી ઝુબાન અરબી હે, ઇસ લીયે અરબી મે હિ લિખના જરૂરી હે.

બહુત સે લોગ ગુજરાતી, હિન્દી ઓર ઇંગ્લીશ મે કુરાન છપવાતે હે, ઓર નેકી કા કામ સમજતે હે.

જિન લોગો કો પઢતે નહિ આતા ઉન્કો ચાહીયે કે આહિસ્તા આહિસ્તા સિખે, લેકીન અફસોસ કે આજ કારોબાર કે લીયે વકત હે કુરાન સીખને કા વકત નહિ.

હા! ઉસકા તરજુમાં યા તફસીર કિસી ભી ઝૂબાન મે લિખ સકતે હે.

મુફ્તિ બન્દે ઇલાહી કુરેશી ગણદેવી 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here